חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

חופש המידע​

אנו, ב”אינטרס שלנו” דוגלים בשקיפות מלאה של כלל הגופים הציבוריים ופועלים למען עיקרון זה בכל האמצעים העומדים לרשותנו. אחת מהדרכים שלנו לעשות זאת היא הגשת בקשות לחופש המידע בנושאים שונים. על פי חוק חופש המידע לכל אזרח ותושב יש זכות לפנות לכל רשות ציבורית עליה חל החוק (כגון משרד ממשלתי או רשות מקומית) ולבקש מידע (הכוונה לכל מידע שנמצא אצל הרשות ויש לו עותק “פיזי” – כתוב, מודפס, מצולם וכדומה), מבלי שהוא חייב להסביר מדוע מבוקש המידע.

 

בעמוד זה מרוכזות בקשות חופש המידע אותן הגשנו והתשובות שקיבלנו בנושאים השונים. מידע זה רוכז בעזרת אתר “מידע לעם”.

הסדרי ניגוד עניינים של חברי הועדה המייעצת להיטלי היצף מלט