פוסטים

הערות לפרק הרגולציה בחוק ההסדרים

על הרפורמה המוצעת

דברי ההסבר לרפורמה מבהירים את הצורך הדחוף ביישומה. אולם עם זאת ישנן מספר הערות אשר יש לתת עליהן את הדעת.

ראשית, ברמת העקרונות יש לשים לב לדברים הבאים:

היעדר עקרון פגות התוקף – החוק והתקנות בישראל רוויים תקינות שעבר זמנן. מוצע לקבוע כי כל תקינה תיבחן אחת לחמש שנים ויהיה צורך לאשר אותה מחדש על ידי ועדת שרים לענייני רגולציה או ועדה פרלמנטרית.

קציבת זמן תגובה – התכנית עוסקת לעומק בתוכן הרגולציה אולם פחות בהליך עמידה ברגולציה מצד המפוקחים. מוצע להכניס עקרון נוסף לפיו מי שהגיש מסמכים המראים על עמידה ברגולציה אך לא נענה תוך חודש, ייחשב הדבר כאילו קיבל אישור עמידה בתקינה ולא יידרש בהליך נוסף.

ביטול הגבלות כמותיות –  ישנן רגולציות שמטרתן להגביל את הכמות המיוצרת או המיובאת של מוצר מסויים. למגבלות אלו אין כל ערך לבריאות הציבור ורווחתו, תכליתן של ההגבלות הכמותיות על היצע המוצרים הינה להגן על סקטור מסויים מפני תחרות ובכך לאפשר לשחקנים בענף לייקר מחירים על חשבון הציבור הרחב.

מעבר לכך, ישנם מספר תיקונים שאנו ממליצים לסעיפי התכנית:

סעיף 2.ב.2 מחייב מיפוי של הרגולציה הקיימת, אולם נעדרות ממנו סנקציות נגד רגולטור שלא יעמוד בחובה הזו. מוצע לקבוע כעקרון לוועדת הרגולציה מניעת רגולציות חדשות על ידי רגולטורים שלא עמדו בחובה זו אלא במקרים מיוחדים המניחים את דעת ועדת הרגולציה. 

סעיף 2.ב.3. מסמיך ועדת שרים לפקח על תהליך טיוב הרגולציה. מוצע להוסיף נדבך נוסף של פיקוח פרלמנטרי על ידי הוועדות הרלוונטיות. 

סעיף 2.ב.10 מעניק לרשות שוק ההון יחס מיוחד כרגולטור. איננו רואים סיבה לכך ומוצע להוריד זאת.

 

ועדת שרים לענייני חקיקה 19/7/20

תכירו, אלו חברי ועדת השרים לענייני חקיקה. יו”ר הוועדה הוא שר המשפטים ח”כ אבי ניסנקורן וממלא מקומו הוא השר דוד אמסלם. הוועדה המתכנסת מידי יום ראשון ובה מתקבלת למעשה ההחלטה האם הקואליציה תתמוך או תתנגד בהצעות חוק מסיימות.
 
לא נעבור פה על כל ההצעות, אבל הנה כמה שיעלו היום 19.7.20:
 
1. הצעת חוק לאיסור ניתוק מחשמל בעלי חובות – הצעה שעלולה לעודד בעלי חובות לא לשלם את חובם ובכך יאלצו חברת החשמל והיצרנים הפרטיים לייקר את החשמל לאזרחים שומרי חוק על מנת לפצות על הפסדים מבעלי החובות. ח”כ ג’אבר עסלקה, איימן עודה, עאידה תומא סלימאן, עופר כסיף ויוסף ג’בארין.
המלצתנו: לדחות.
 
2. הצעת חוק לאיסור ניתוק ממים וביוב בעלי חובות בתקופת הקורונה – כמו 1 אבל יש היגיון בהגבלה לתקופת הקורונה בלבד. ח”כ הילה שי וזן וח”כ יעקב מרגי.
ח”כ אופיר כץ הגיש לוועדת השרים הצ”ח רחבה יותר הכוללת גם שירותי חשמל וגז.
לצערנו להצעה לא לוו נתונים בדבר בעלי חובות בתקופת הקורונה, גודל החוב והשפעתו על תאגידי המים, חברת החשמל ויצרני החשמל וחברות הגז לכן לא ניתן להמליץ לוועדה.
 
 3. הצ”ח למניעת חרם חברתי בבתי ספר. כמובן שחוק לא יכול למנוע חרם, החוק מציע שורת צעדים שייעשו על ידי משרד החינוך כגון הקמת מוקד, הכשרות למורים ומינוי אחראי בכל בית ספר לנושא. ח”כ מאי גולן.
המלצתנו: לדחות. מדובר בפעולות שעל מדרש החינוך לנקוט על פי הבנתו למיגור התופעה, חוק לא יפתור את הבעיה.
 
4. הצ”ח הבטחת הכנסה – מאפשרת לאזרחים ותיקים מעל גיל 70 להעלות את הכנסתם מ-20% מהכר הממוצע ל-40% ממנו עבור יחידים ומ-25% מהשכר הממוצע לזוג ל-45% ממנו. מצד אחד אזרחים ותיקים יוכלו לעבוד יותר ולשפר את רמת חייהם שלהם. מצד שני, בהצעה לא נאמר מה העלות המשוערת לתקציב המדינה, ההצעה לא מבדילה בין בעלי נכסים לשאינם, כך שייתכן אזרח ותיק עם הכנסה פאסיבית משמעותית לבד מפנסיה וקצבת זקנה שיקבל עוד הבטחת הכנסה. ח”כ טלי פלוסקוב.
לאור כל כל אלו, על אף שהסרת הכבלים ממקבלי הקצבאות בכל הקשור להעלאת רמת החיים שלהם, נראה שמדובר בהצעה לא מוכנה דיה.
 
5. הצעת חוק “המשתתף החופשי” – השוואת תנאיהם של פרילנסרים לשכירים בהרבה מאוד אספקטים. חברות מעסיקות דווקא פרילנסרים בשל הצורך הגמיש בעבודה ללא מחוייבות מצד המעסיק. פעמים רבות הצורך בגמישות מתורגם לתנאי שכר שונים. לפי ההצעה אדם שעבד כפרילנסר בשיעור 75% משרה אצל מעסיק יוכר כשכיר כמעט לכל דבר ועניין מה שעשוי לפגוע בתנאי הפרילנסר ולעודד קוני שירותים לפתח את השירותים שהם קונים בין ספקי שירות שונים. ההצעה תפגע בפרילנסרים ורוכשי השירותים יחד. ח”כ ניצן הורוביץ.
המלצתנו: לדחות.
 
6. הצ”ח לתיקון פקודת מס הכנסה – נשים העובדות לפחות 36 שעות חודשיות ומשתכרות עד 12,500 ש”ח יקבלו זיכוי מס בשיעור 30% מהתשלומים ששילמו למעונות יום. מדובר בסבסוד מסגרות לנשים עובדות, ללא התחשבות בשאלה האם בני הזוג שלהם עובדים ורמות ההכנסה של בני הזוג. כמובן שמדובר בסבסוד על גבי סבסוד כיוון שכבר היום מעונות היום מסובסדים. לבסוף מדובר בתמריץ לשלוח ילדים דווא למעונות היום המסובסדים והעמוסים לעייפםה גם ככה.ח”כ יבגני סובה, עודד פורר, אלי אבידר, יוליה מלינובסקי קונין, חמד עמאר ואלכס קושניר.
אין אמדן אבדן הכנסה למדינה.
לאור כל זאת המלצתנו היא לדחות.  
 
7. הצ”ח לתיקון פקודת הבנקאות – איסור גביית עמלת פירעון מוקדם בגין מחזור משכנתאות. מדובר בהתערבות בוטה בתנאי ההלוואות של בנקים, התערבות שעלולה לפגוע ביציבות הבנקים ולייקר מראש את ריביות הבנקים למשכנתאות. ח”כ שלמה קרעי.
המלצתנו: לדחות.
 
8. הצ”ח הנציבות לצמצום הרגולציה והבירוקרטיה הממשלתית – הקמת נציבות לצמצו רגולציה ובירוקרטיה. אנחנו מברכים על כל יוזמה להפחתת הנטל הרגולטורי. עכשיו השאלה עד כמה מאמינים שרגולטור ממשלתי על הרגולציה יסייע להפחית את הרגולציה. לטעמנו הרבה. ח”כ יאיר לפיד ובועז טופורבסקי.
המלצתנו – לדחות.
 

הטעות של שר החקלאות

מיד עם כניסתו, הבהיר שר החקלאות החדש לאן פניו. יותר רגולציה, יותר חסמים, פחות שוק ויותר יוקר מחיה.
 
ריקי ממן, חברת ועד מנהל באינטרס שלנו, בטור מעמיק בעיתון מקור ראשון: https://www.makorrishon.co.il/economy/233155/