התאמת לוח החופשות במערכת החינוך לימי החופש במשק

תקציר מנהלים במערכת החינוך היסודית קיימים כ-76 ימי חופשה בשנה, כאשר רק כ-9 מהם חופפים לימי השבתון של כלל המשק. חוסר התיאום בין לוח החופשות במערכת החינוך לזה של כלל המשק גורם לעול כלכלי כבד על משפחות ובייחוד על הורים צעירים, הנדרשים למצוא מסגרת חלופית לכשלושה חודשי חופשה בשנה. הפער בין ימי החופשה של ההורים …

התאמת לוח החופשות במערכת החינוך לימי החופש במשק לקריאה »