פוסטים

ביטול מכס ייבוא גבינות רכות, יוגורטים ומעדנים

הנדון: הערות “האינטרס שלנו – הלובי שלך בכנסת” לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס’  והוראת שעה מס’), התשפ”ב-2021

 

הצו מציע לבטל את המכס בייבוא גבינות רכות יוגורטים ומעדנים ולהגדיל את מכסות הייבוא בייבוא גבינות קשות. 

  1. משק החלב מתוכנן לכל אורך הדרך, החל מקביעת מגבלות הייצור, מחיר המטרה ופיקוח על המחירים הסיטונאיים והקמעונאיים של חלק ממוצרי החלב. בנוסף משק החלב חסום לייבוא על ידי חומות מכס גבוהות. 

 

התכנון המרכזי גורם לשתי תוצאות מרכזיות:

 

מחסור מזדמן – אחת לתקופה מסויימת, נוצר מחסור זמני או מתמשך בחלב ו/או במוצריו. כך היה בספטמבר האחרון אז היה מחסור של כ- 1.5 מיליון ליטרים לדברי מועצת החלב, וכך היה בשנת 2019 עת שרר המחסור בחמאה.

 

יוקר המחיה – על פי נתוני הOECD  לשנת 2017, מחירי הביצים והחלב, הלא הם השווקים המתוכננים ביותר, יקרים בכ- 80% ביחס לממוצע מדינות ה- OECD, זאת בזמן שמחירי המזון בכלל יקרים ב 37% ביחס לממוצע מדינות הארגון.

 

  1. מכסות ייצור החלב בישראל בשנים האחרונות צומצמו למרות קצב גידול האוכלוסייה המהיר יחסית בישראל. בשנת 2018 יוצרו בישראל כ- 176 ליטרים חלב לנפש ואילו בשנת 2021 אנו נעמוד על כ- 163 ליטר חלב לנפש, כמות לנפש הנמוכה ביותר זה עשור. הקטנת ההיצע היא הגורם המרכזי ליוקר המחיה ולמחסור במוצרי החלב המתוארים בסעיף 1.

 

  1. אשר על כן, ברור כי הפחתת מכסים ופתיחת שוק החלב בכלל והגבינות בפרט לייבוא יסייעו להפחתת יוקר המחיה, למניעת מחסור ולהבטחת ביטחון תזונתי לאזרחי ישראל.
  2. בתאריך 14.1.21 נחתם הסכם מקצועי בין משרדי החקלאות והאוצר בנוגע למשק החלב לשנים הקרובות אשר תזכיר זה בא ליישמו.
  3. באשר לתזכיר המופיע לפנינו. סעיפים 1-3 נועדו בכדי לפטור מוצרים שנחשבים כלא סחירים (שלא ניתן לייבאם) ממכס בייבוא או להגדיל את מכסות הייבוא שלהם. על פי כל רציונל, אין שום סיבה להחריג מוצרים מחלב צאן מסעיפים אלו. גבינות רכות ויוגורטים מחלב צאן. גם מוצרים אלו יקרים בישראל ביחס למקובל בעולם וגם מוצרים אלו נחשבים לא סחירים.
  4. מעבר לאלו נציין כי הגדלת החשיפה לייבוא באמצעות מכסות אינה תחרותית דיה בכדי להוביל לירידות מחירים. מכסים מחולקים בכמויות מדודות בהליך ארוך ומסורבל ולעתים למספר מצומצם של יבואנים. הפחתת מכסים עדיפה באופן משמעותי על מודל הגדלת מכסות.

 

לאור זאת, אנו ממליצים לבטל את החרגת מוצרי חלב צאן משינויי המכס.

 

 

הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)

הנדון: עמדת “האינטרס שלנו – הלובי שלך בכנסת” להצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור משלוחים חיים לשחיטה), התשפ”א-2021

 

החוק המוצע מבקש לאסור על משלוחי בעלי חיים אשר סופם להישחט לשם מכירת בשרם. גם אם מדובר במטרה טובה, משמעות החקיקה הינה מניעת בשר מכ-20% מאוכלוסיית ישראל והעלאת מחירי בשר ליתר, בפרט לשכבות החלשות. אנו נבקש להציע מתווה אחר להשגת אותה מטרה ללא החסרונות במתווה המוצע. 

במצב הקיים, הממשלה מתמרצת משלוחי בעלי חיים על פני ייבוא בשר מצונן בשלוש דרכים.

הראשונה, נכון לימים אלו, קיים פער בין המכס המשולם בגין ייבוא בשר מצונן לייבוא בעלי חיים. בעוד המכס על ייבוא בשר מצונן עומד על 12% ייבוא בעלי חיים אינו כרוך במכס כלל. כך מתמרצת המדינה ייבואנים לייבא בעלי חיים בתנאים לא נאותים במקום לייבא בשר מצונן. לפיכך ביטול המכס על ייבוא בשר והשוואת התנאים לייבוא בעלי חיים תצמצם את היקך ייבוא בעלי החיים.

השניה היא הפער בין אורך חיי המדף של המוצרים. תוקף השיווק של בשר שנשחט בישראל הינו 120 ימים, לעומת זאת בשר מיובא משווק במשך 80 ימים בלבד ללא כל הצדקה בריאותית. יש לבטל את האפליה הזו ולאפשר שיווק בשר מיובא במשך 120 ימים גם כן. 

לבסוף, בישראל קיים איסור ייבוא בשר לא כשר. לאור זאת, האוכלוסייה המוסלמית בישראל נדרשת לייבא בעלי חיים בעודם בחיים על מנת לשוחטם שחיטת “חלאל” בישראל. במצב כזה איסור על משלוחים חיים יביא לפגיעה משמעותית באוכלוסייה זו מבלי לאפשר לה תחליף ראוי שבעזרתו תוכל לקיים את חיי הדת שלה. 

במקום לאסור משלוחי בעלי חיים לישראל אנו סבורים שיש לטפל בחסמים המתמרצים יבואנים ומשווקים לייבא בעלי חיים במקום לייבא בשר מצונן ישירות באמצעות הצעדים שהצענו לעיל.

רשות המיסים: שר האוצר יחתום על צו שיאפשר יבוא מעדני חלב ללא מכס

הגבינות הקשות בדרך לארץ!

הסכם החלב שהיה צריך להיחתם כבר לפני חצי שנה מונח כרגע על שולחנו של שר האוצר, אביגדור ליברמן. ההסכם אמור לחסוך לציבור הישראלי 14 מיליון ש”ח בשנה, ולפיו המכסות הפטורות ממכס ליבוא גבינות קשות צפויות לגדול.

ולמרות כל זה, מחיר החלב המקומי ישאר גבוה. זה המס שאנחנו, הציבור הרחב, צריכים לשלם כדי שהרפתנים יוכלו להמשיך לקבוע את מחיר המטרה ולהשאיר אותו גבוה במיוחד.

אנחנו לא רואים שום סיבה להמשך לעכב את החתימה על ההסכם ומצפים לחתימתו של שר האוצר בהקדם.

חיכינו תקופה ארוכה לרפורמה הזאת ולא נפסיק עד ששר האוצר יחתום ויוקר המחייה יופחת.