פוסטים

שחררו את המחירים

לאור משבר הקורונה, הצעות לפיקוח מחירים צצות כל העת. החמורה שבהן היא ההצעה לפקח על מחירי המסכות.

פנינו לשרי הכלכלה והבריאות נגד כוונתם לפיקוח מחירים כזה.

 

לכבוד:

שר כלכלה ח”כ אלי כהן

שר הבריאות, ח”כ יעקב ליצמן

הנדון: הצעתכם לפיקוח על מחירי מסכות

שלום רב,

בפתח הדברים, ברצוני לחזק אתכם בשעת המשבר על ניהולו ביד רמה ותוך מסירות לרווחת תושבי ותושבות ישראל.

בימים אלו, הוחלה חובת חבישת מסיכה במרחב הציבורי בישראל. לאור זאת, חובה עלינו לוודא שאכן יהיו מסכות בהיקף הנדרש לרווחת אזרחי ישראל.

הצעתכם להחלת פיקוח על מחירי המסכות עלולה לגרור מחסור שמשמעותו עשויה להגיע עד כדי פגיעה בחיי אדם וחזרה להשבתת המשק.

עליית מחירי המסכות נובעת ממחסור עולמי במסכות. במצב כזה ככל שנשלם יותר עבור מסכות נוכל להתחרות בשוק העולמי יותר טוב ולהבטיח שמספר מסכות רב יותר יגיע לארץ. אם מחיר המסכות יפוקח, מדינות אחרות יהיו תחרותיות יותר על פנינו.

עליית המחירים מעודדת יזמים ויצרנים מקומיים להסב מפעלים ולהיכנס לענף יצירת המסכות, בכך גדל היצע המסכות בארץ. פיקוח על מחירי המסכות יצנן גם תופעה זו.

מחסור במסכות עשוי להדביק יותר אזרחים ולפגוע בחיי אדם. מחסור במסכות עשוי להגדיל את קצב ההדבקה ולהשיב את המשק לסגר מוחלט.

לאור זאת, אני מפציר בכם למשוך את יוזמת הפיקוח על מחירי המוצרים.

 

בכבוד רב,

אלעד מלכא, מנכ”ל

האינטרס שלנו – הלובי שלך בכנסת.

 

העתק:

מנכ”ל משרד הכלכלה

מנכ”ל משרד הבריאות

ועדת המחירים.