פוסטים

כשכולם היו עסוקים בכן ולא שלהם- אנחנו עבדנו בשבילכם.

כשכולם היו עסוקים בכן ולא שלהם: כן בחירות, לא בחירות, כן תקציב, לא תקציב , כן להחריג, לא להחריג, אנחנו עבדנו בשבילכם.