רפורמה במערכת החינוך

תקציר מנהלים:  נייר העמדה עוסק בשלושה נושאים: אוטונומיה למנהלים, שינוי מודל העסקת מורים והתאמת לוח החופשות של בתי הספר ללוח החופשות של כלל המשק.  אוטונומיה למנהלים:  – מערכת החינוך כושלת בשלושת תפקידיה: הקניית ידע, הקניית ערכים והקניית מסגרת. הסיבה לכך היא עודף ריכוזיות במערכת. – הקניית הידע, ההשכלה, נמדדת בעיקר בשלושה תחומים בעזרת מבחני פיז"ה …

רפורמה במערכת החינוך לקריאה »