אוטונומיה במערכת החינוך

תקציר מנהלים נייר העמדה עוסק בהרחבת האוטונומיה בחינוך, ונוגע בעיקרו בשני נושאי על: אוטונומיה למנהלים, ושינוי מודל העסקת מורים. כשלי מערכת החינוך מערכת החינוך כושלת בשלושת תפקידיה: 1) הקניית ידע, 2) הקניית ערכים, 3) והקניית מסגרת. הסיבה לכך היא עודף ריכוזיות במערכת. הקניית הידע וההשכלה נמדדת בעיקר באמצעות מבחני פיז"ה בשלושה תחומים: אוריינות קריאה, אוריינות …

אוטונומיה במערכת החינוך לקריאה »