כתוב את הכותרת כאן

טיפול רוחבי ברגולציה​

Judges gavel on book and wooden table. Law and justice concept background.

הצעות לטיפול רוחבי בנטל הרגולציה בישראל

 תקציר מנהלים


הצענו מספר הצעות לייעול הרגולציה בישראל:

 1. מיפוי תקינה
 2. מעבר לתקינה בין לאומית
 3. פגות תוקף רגולציה
 4. דיגיטציה
 5. קציבת זמן תגובה
 6. מסלולי הצהרה
 7. ביטול הגבלות כמותיות
להלן מספר הצעות בכדי לייעל את הרגולציה הקיימת בישראל, לקצץ רגולציות מיותרות ולהקל את הנטל הביורוקרטי על אזרחי ישראל:

 1. מיפוי תקינה– בישראל ישנם תקנים רשמיים המנוהלים על ידי מכון התקנים ותקנים לא רשמיים שנקבעו באוסף חוקים ותקנות ולמעשה אינם ממופים כלל היום. בכדי להצליח לנהל את הרגולציה הקיימת בישראל יש לבצע תחילה מיפוי של התקנים הרשמיים והלא רשמיים בישראל, לאתר חפיפות, כפילויות וסתירות ביניהן ולייצר בסוף התהליך מסמך תקינה מלא.
 1. מעבר לתקינה בין לאומית– השוק הישראלי קטן ביחס לשווקים העולמיים, לכן יצרנים המשווקים סחורה לעולם כולו אינם מנסים להתאים את המוצרים לתקינה המקומית. לעומת זאת ישנן לא מעט מדינות מערביות מודרניות, גדולות, עשירות ובטוחות מאיתנו אשר היצרנים מתאימים את המוצרים לתקינה במדינות אלו. לאור זאת, מוצע לאמץ תקני ייבוא אמריקאים, אירופאיים או של מדינות OECD בכל הליכי הייבוא לישראל. למעט חריגים מצומצמים, התעקשות על תקינה מקומית נועדה לשרת קבוצת לחץ מסויימת הנהנת מהיעדר תחרות ומאמירה מחירים על חשבון הציבור הרחב.
 1. פגות תוקף– מרגע שנקבעה רגולציה בישראל היא קיימת בחוקים ובתקנות ללא בחינה מחודשת וללא פגות תוקף. הצעתנו היא לקבוע לכל רגולציה תאריך תפוגה אלא אם כן הגורם האחראי יחליט להאריך אותה לאחר נוהל סדור הבוחן את השפעות הרגולציה, העלויות והתועלות שלה.
 1. דיגיטציה– הגשת מסמכים, וקבלת אישורים לעמידה בתנאי רגולטוריים יתאפשרו כולם גם באמצעים מקוונים.
 1. קציבת זמן תגובה– בעל עסק או אדם פרטי אשר פנה אל הרגולטור והגיש את המסמכים המעידים על עמידתו בתנאי רגולציה יקבל תשובה תוך זמן קצוב בחוק מהרגולטור האמון על התחום. ככל שלא יתקבל מענה ייראה הדבר כאילו קיבל את אישור הרגולטור.
 1. מסלולי הצהרה– ישנן תקנות רגולטוריות רבות, דוגמת תקני ייבוא, בהן ניתן לסמוך על הצהרת בעל העסק כי הינו עומד בכללים הרגולטוריים. פיקוח יכול להיעשות בפועל בשווקים ובמהלך פעילות העסק. מעבר להסתמכות על הצהרת בעל עסק מצריך אכיפה משמעותית בעלת סנקציות אשר יהפכו את הרמאות ללא משתלמת: תשלומי ארבעה וחמישה, שלילת היכולת לפעול בענף וכן על זו הדרך.
 2. ביטול הגבלות כמותיות– ישנן רגולציות שמטרתן להגביל את הכמות המיוצרת או המיובאת של מוצר מסויים. למגבלות אלו אין כל ערך לבריאות הציבור ורווחתו, תכליתן של ההגבלות הכמותיות על היצע המוצרים הינה להגן על סקטור מסויים מפני תחרות ובכך לאפשר לשחקנים בענף לייקר מחירים על חשבון הציבור הרחב.