ניגודי העניינים במשרד החקלאות פושים בכל חלקה במשרד. החל בשר, המשך במנכל וכלה בדרגים המקצועיים. אנחנו לקחנו אותם לבית המשפט.