ועדות שרים

מדי יום ראשון, מתכנסת ועדת השרים לענייני חקיקה לדון בעמדתה בהצעות חוק שונות. הצעות החוק שיאושרו בוועדת השרים יזכו לתמיכת הקואליציה בהליך החקיקה. אנחנו, בתור הלובי הציבורי ששואף לייצג את קולו של הציבור הרחב, עוברים על סדר היום ושולחים את ההערות שלנו על הנושאים הרלוונטיים