חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

כתוב את הכותרת כאן

ביטול מכס על ייבוא גבינות רכות, יוגורטים ומעדנים

Milky_shokolad_446x302

הנדון: הערות "האינטרס שלנו – הלובי שלך בכנסת" לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס'  והוראת שעה מס'), התשפ"ב-2021

תקציר מנהלים:

אנחנו ממליצים לבטל את החרגת מוצרי חלב צאן משינויי המכס. 

הצו החדש הציע לבטל את המכס בייבוא גבינות רכות, יוגורטים ומעדנים ולהגדיל את מכסות הייבוא לגבינות קשות. 

משק החלב מתוכנן לכל אורכו וחסום לייבוא על ידי חומות מכס גבוהות. התכנון המרכזי גורם למחסור מזדמן וליוקר המחייה.

הפחתת המכסים ופתיחת שוק החלב והגבינות יסייעו להפחית את יוקר המחייה, למנוע מחסור ולהבטיח את את הביטחון התזונתי בישראל. 

הצו מציע לבטל את המכס בייבוא גבינות רכות יוגורטים ומעדנים ולהגדיל את מכסות הייבוא בייבוא גבינות קשות. 

  1. משק החלב מתוכנן לכל אורך הדרך, החל מקביעת מגבלות הייצור, מחיר המטרה ופיקוח על המחירים הסיטונאיים והקמעונאיים של חלק ממוצרי החלב. בנוסף משק החלב חסום לייבוא על ידי חומות מכס גבוהות. 

התכנון המרכזי גורם לשתי תוצאות מרכזיות:

מחסור מזדמן – אחת לתקופה מסויימת, נוצר מחסור זמני או מתמשך בחלב ו/או במוצריו. כך היה בספטמבר האחרון אז היה מחסור של כ- 1.5 מיליון ליטרים לדברי מועצת החלב, וכך היה בשנת 2019 עת שרר המחסור בחמאה.

יוקר המחיה – על פי נתוני הOECD  לשנת 2017, מחירי הביצים והחלב, הלא הם השווקים המתוכננים ביותר, יקרים בכ- 80% ביחס לממוצע מדינות ה- OECD, זאת בזמן שמחירי המזון בכלל יקרים ב- 37% ביחס לממוצע מדינות הארגון.

  1. מכסות ייצור החלב בישראל בשנים האחרונות צומצמו למרות קצב גידול האוכלוסייה המהיר יחסית בישראל. בשנת 2018 יוצרו בישראל כ- 176 ליטרים חלב לנפש ואילו בשנת 2021 אנו נעמוד על כ- 163 ליטר חלב לנפש, כמות לנפש הנמוכה ביותר זה עשור. הקטנת ההיצע היא הגורם המרכזי ליוקר המחיה ולמחסור במוצרי החלב המתוארים בסעיף 1.
  2. אשר על כן, ברור כי הפחתת מכסים ופתיחת שוק החלב בכלל והגבינות בפרט לייבוא יסייעו להפחתת יוקר המחיה, למניעת מחסור ולהבטחת ביטחון תזונתי לאזרחי ישראל.
  3. בתאריך 14.1.21 נחתם הסכם מקצועי בין משרדי החקלאות והאוצר בנוגע למשק החלב לשנים הקרובות אשר תזכיר זה בא ליישמו.
  4. באשר לתזכיר המופיע לפנינו. סעיפים 1-3 נועדו בכדי לפטור מוצרים שנחשבים כלא סחירים (שלא ניתן לייבאם) ממכס בייבוא או להגדיל את מכסות הייבוא שלהם. על פי כל רציונל, אין שום סיבה להחריג מוצרים מחלב צאן מסעיפים אלו. גבינות רכות ויוגורטים מחלב צאן. מוצרים אלו יקרים בישראל ביחס למקובל בעולם וגם נחשבים לא סחירים.
  5. מעבר לאלו נציין כי הגדלת החשיפה לייבוא באמצעות מכסות אינה תחרותית דיה בכדי להוביל לירידות מחירים. מכסים מחולקים בכמויות מדודות בהליך ארוך ומסורבל ולעתים למספר מצומצם של יבואנים. הפחתת מכסים עדיפה באופן משמעותי על מודל הגדלת מכסות.

לאור זאת, אנו ממליצים לבטל את החרגת מוצרי חלב צאן משינויי המכס.