מונופול נשר ניסה למנוע תחרות על ידי הטלת היטל היצף על ייבוא מלט מטורקיה ויוון – עצרנו אותו.