כשמשרד הבריאות ניסה לבטל את אפשרות המעבר בין קופות החולים – אנחנו היינו שם כדי למנוע את זה.