קיימנו את ההפגנה הגדולה ביותר אי פעם נגד ההסתדרות – עם השולמנים, עם ארגוני שוק חופשי, עם פעילים מארבע מפלגות שונות, ערוץ טלוויזיה אחד וארבעה חברי כנסת