נייר עמדה – ביטול משטר מכסות החמאה

לכבוד: שר האוצר, ח"כ משה כחלון.

הנידון: ביטול שיעורי המכס ביבוא חמאה

שלום רב,

ביום 6.1.2020 פרסמה רשות המיסים הודעה בדבר כוונת המשרד לבטל את שיעורי המכס ביבוא חמאה בהוראת שעה עד שנת 2020, והזמינה כל גורם אשר לו עניין בדבר להעביר הערות בכתב.

"האינטרס שלנו – הלובי שלך בכנסת" הינו ארגון ללא כוונת רווח שהוקם בכדי לייצג את האינטרסים של הציבור הרחב אל מול קבוצות הלחץ השונות. הארגון ממומן על ידי הציבור הרחב בתרומות חודשיות ואינו נתמך על ידי גורם פרטי בודד כלשהו.

משק החלב בישראל הינו אחד השווקים הריכוזיים ביותר, מכסות הייצור עבור כל יצרן נקבעות על ידי המדינה, מחיר המטרה לרפתנים נקבע על ידי המדינה ואף המחיר לצרכן שחלק ניכר ממוצרי החלב נקבע על ידי המדינה. במשטר מכסות כזה התמריץ להתייעל, להתחרות על העדפות הצרכנים, להוריד מחירים וכדומה נפגע באופן משמעותי על חשבון כלל הצרכנים במשק.

חמאה מיוצרת משומנים הנמצאים בחלב, בכך היא מפוקחת למעשה בארבעה שלבים שונים: חלוקת מכסות ייצור החלב, מחיר המטרה לבעלי רפתות, מחיר החמאה ליצרן ולבסוף הגבלת מכסות הייבוא.

ארבע המגבלות הללו יחד יוצרות מנגנון היצע שאינו רגיש לביקוש, לא מייצר התאמת מחירים למצב השוק וכפי שאנו רואים בשנה האחרונה יוצר מחסור מתמשך בחמאה.

על שולחן משרד האוצר למעשה מונחות שלוש אפשרויות:

אפשרות א' – המשך המצב הקיים: לפי הצעה זו מכסות הייבוא, הייצור והפיקוח על המחירים יישארו כפי שהם כיום. במצב זה המחסור בחמאה צפוי אף להאמיר בשנה הקרובה, מחירה יוותר כפי שהוא כיום.

אפשרות ב' – הגדלת מכסות הייבוא: כפי שנוסה כבר השנה הגדלת מכסות הייבוא בכפוף לפיקוח על המחירים יגרום לכך שיבואנים לא ייבאו חמאה בשל חוסר כדאיות כלכלית. ממילא לא יהיה כל שינוי מאפשרות א'. ניתן להגדיל את מכסות הייבוא שלא בכפוף לפיקוח מחירים ובכך, לטענת משרד החקלאות, לפתור את בעיית המחסור.

אלא שניסיון העבר מלמד שהגדלת מכסות ייבוא הוא כלי לפתרון מחסור זמני הנובע מעליה בביקוש סביב אירועי שיא או ירידה בהיצע בשל תנאי טבע וכדומה. הוא אינו כלי בכדי לפתור מחסור מתמשך. עיננו הרואות שבשנה האחרונה, חרף ניסיונות חוזרים ונשנים מצד הממשלה לערוך שינויים במשטר המכסות, המחסור בחמאה נמשך על פני כל השנה ולא הגיע לכדי פתרון. אין כל סיבה להניח שבשנה הקרובה משטר המכסות יפתור את הכשל המתמשך בוא הוא מצוי עד היום. מה גם שמשטר כזה יוצר אפליה בין תוצרת ישראלית הכפופה לפיקוח מחירים לתוצרת חו"ל שאינה כפופה לו ולמעשה מעניקה יתרון לתוצרת חו"ל.

אפשרות ג' – ביטול משטר המכסות וביטול הפיקוח על המחיר לצרכן: ביטול משטר המכסות לבדו אינו מסוגל לפתור את המחסור הקיים בישראל, יש לבטל את משטר המכסות בד בבד עם ביטול פיקוח על המחיר לצרכן על מנת לאפשר ייבוא לישראל. במצב כזה ייתכן שמחיר החמאה יעלה במעט אולם בעיית המחסור צפויה להיפתר. יש לציין שבעלי רפתות אינם צפויים להיפגע ממהלך זה שכן אחוז קטן מייצור החלב המקומי מופנה לייצור חמאה שולחנית.

כלומר, מנקודת מבטם של יצרני החלב המקומיים אין הבדלים משמעותיים בין האפשרויות. מנקודת מבטם של צרכני החמאה בישראל, האפשרות היחידה שעתידה לשים סוף למחסור המתמשך בחמאה שולחנית היא ביטול שיעור המכס, משטר מכסות הייבוא והפיקוח על המחירים ומעבר למדיניות סחר חופשי בשוק החמאה.

נציין, כי איננו רואים שום סיבה כלכלית להגביל את ביטול המכס לשנה בלבד. אדרבה, בכדי לעודד יבואנים לפתוח קווי יבוא יש לאפשר להם ודאות רגולטורית ואופק כלכלי שיעודדו אותם להשקיע בקווי ייבוא. אשר על כן לטעמנו יש לבטל את שיעור המכס על חמאה ולבטל את הפיקוח על המחירים לצמיתות ולאלתר.

 

בכבוד רב,
אלעד מלכא, מנכ"ל.       ד"ר אמציה סמקאי, חבר ועד מנהל.       עו"ד דורון נחמיה, חבר ועד מנהל.      ריקי ממן, חברת ועד מנהל.

יהודה באום, חבר ועד מנהל.             ניסים סלמה, חבר ועד מנהל.          ליאת נטוביץ' קושיצקי, חברת ועד מנהל.

עידן ארץ, חבר ועד מנהל.