ביטלנו את המכס ופתחנו את ענף החמאה לייבוא בשנים 2020-2021