תקציב לשנת 2022

ינוארפברוארמרץאפרילמאייונייוליאוגוסטספטמבראוקטוברנובמברדצמברשנתי
הוצאות
עלות מעביד ניהול ולובי4,0004,0804,1624,2454,3304,4164,5054,5954,6874,7804,8764,97353,648
עלות מעביד ניהול קהילה ולובי7,5007,6507,8037,9598,1188,2818,4468,6158,7878,9639,1429,325100,591
הוצאות מימון90090090090090090090090090090090090010800
מדיה +קידום4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,00048,000
משרדיות11001100110011001100110011001100110011001100110013200
הנהלת חשבונות5505505505505505505505505505505505506600
כנסים12001200120012001200120012001200120012001200120014400
סה"כ19,25019,48019,71519,95420,19820,44720,70120,96021,22421,49421,76822,049247,239
הכנסות מתרומות חד פעמיות15001500150015001500150015001500150015001500150018,000
הכנסות מחברים18,00018,36018,72719,10219,48419,87320,27120,67621,09021,51221,94222,381241,418

נספח

שם הסעיףהסבר על הסעיף
ניהול ולוביניהול שוטף של הארגון וביצוע לובי בועדות הכנסת, מול משרדי ממשלה ונבחרי ציבור.
ניהול קהילה ומדיהניהול הקהילה כולל: מענה לתורמים ולבקשותיהם, בניית קהילת תורמים המשפיעה על פעילות הלובי, יצירת אירועים ותכנים. ניהול מדיה כולל ניהול כל הרשתות החברתיות של העמותה ועדכון שוטף בהן.
עלות מעבידעלות המעביד גבוהה יותר משכר הברוטו, כיוון שהיא לא כוללת רק את השכר אלא גם עלויות נוספות שקשורות בהעסקת העובד/ת, כמו החלק של המעביד בביטוח הלאומי ובפנסיה, דמי הבראה וכו'.
הוצאות מימוןפלטפורמת המימון, חברות האשראי ועוד גופים אחרים גובים תשלום על המימון שאנחנו מגייסים
קידוםתקציב שמוקדש למימון פוסטים ברשתות החברתיות
מדיהעיצובים, סרטונים ושאר דברים שעוזרים לנו להעביר את המסרים שלנו
משרדיותאחסון אתר, תוכנות משרדיות ושאר הוצאות לאחזקה שוטופת של הפעילות
הנהלת חשבונותתשלום חודשי עבור ניהול החשבונות השוטפים של העמותה על ידי נותן שירות חיצוני.
הכנסות מחבריםצפי ההכנסות מהתורמים לעמותה