Entries by admin

חוק ההסדרים 2020

נייר עמדה התכנית הכלכלית לשנת 2020 מעבר לתמיכה ישירה ראשית, אנו מברכים על היוזמה, מדובר בצעדים מבורכים להתייעלות המשק החקלאי, לעליית פריון העבודה בישראל ולהורדת יוקר המחיה. ניתן לקרוא בהרחבה על חשיבות הנושא כאן: https://our-interes.com/yoker/ בחודש יוני 2018 פרסם ארגון ה- OECD דו”ח על המדיניות הישראלי בתחום החקלאות. מהדו”ח עולה שהחקלאים הישראלים נהנים מסובסידיה ממשלתית […]

ועדת שרים לענייני חקיקה 19/7/20

תכירו, אלו חברי ועדת השרים לענייני חקיקה. יו”ר הוועדה הוא שר המשפטים ח”כ אבי ניסנקורן וממלא מקומו הוא השר דוד אמסלם. הוועדה המתכנסת מידי יום ראשון ובה מתקבלת למעשה ההחלטה האם הקואליציה תתמוך או תתנגד בהצעות חוק מסיימות.   לא נעבור פה על כל ההצעות, אבל הנה כמה שיעלו היום 19.7.20:   1. הצעת חוק לאיסור […]