חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

כתוב את הכותרת כאן

הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)

A factory for milking cows used to make Gruyere cheese in France

הנדון: עמדת "האינטרס שלנו – הלובי שלך בכנסת" להצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור משלוחים חיים לשחיטה), התשפ"א-2021

 

החוק המוצע מבקש לאסור על משלוחי בעלי חיים אשר סופם להישחט לשם מכירת בשרם. גם אם מדובר במטרה טובה, משמעות החקיקה הינה מניעת בשר מכ-20% מאוכלוסיית ישראל והעלאת מחירי בשר ליתר, בפרט לשכבות החלשות. אנו נבקש להציע מתווה אחר להשגת אותה מטרה ללא החסרונות במתווה המוצע. 

במצב הקיים, הממשלה מתמרצת משלוחי בעלי חיים על פני ייבוא בשר מצונן בשלוש דרכים.

הראשונה, נכון לימים אלו, קיים פער בין המכס המשולם בגין ייבוא בשר מצונן לייבוא בעלי חיים. בעוד המכס על ייבוא בשר מצונן עומד על 12% ייבוא בעלי חיים אינו כרוך במכס כלל. כך מתמרצת המדינה ייבואנים לייבא בעלי חיים בתנאים לא נאותים במקום לייבא בשר מצונן. לפיכך ביטול המכס על ייבוא בשר והשוואת התנאים לייבוא בעלי חיים תצמצם את היקך ייבוא בעלי החיים.

השניה היא הפער בין אורך חיי המדף של המוצרים. תוקף השיווק של בשר שנשחט בישראל הינו 120 ימים, לעומת זאת בשר מיובא משווק במשך 80 ימים בלבד ללא כל הצדקה בריאותית. יש לבטל את האפליה הזו ולאפשר שיווק בשר מיובא במשך 120 ימים גם כן. 

לבסוף, בישראל קיים איסור ייבוא בשר לא כשר. לאור זאת, האוכלוסייה המוסלמית בישראל נדרשת לייבא בעלי חיים בעודם בחיים על מנת לשוחטם שחיטת "חלאל" בישראל. במצב כזה איסור על משלוחים חיים יביא לפגיעה משמעותית באוכלוסייה זו מבלי לאפשר לה תחליף ראוי שבעזרתו תוכל לקיים את חיי הדת שלה. 

במקום לאסור משלוחי בעלי חיים לישראל אנו סבורים שיש לטפל בחסמים המתמרצים יבואנים ומשווקים לייבא בעלי חיים במקום לייבא בשר מצונן ישירות באמצעות הצעדים שהצענו לעיל.