עבדנו בשבילכם, בזמן שכולם היו עסוקים בכן ולא שלהם

כשכולם היו עסוקים בכן ולא שלהם: כן בחירות, לא בחירות, כן תקציב, לא תקציב , כן להחריג, לא להחריג, אנחנו עבדנו בשבילכם.