האינטרס שלנו מייצגים את האינטרס הציבורי הציבור הרחב